content image

Wereldwijde sportkleding verspreiden onder minder bedeelden.

Dat is de missie van Sportswear for the World. Sinds 1997 wordt er, belangeloos, sportkleding en aanverwante artikelen verzamelt voor sportclubs en organisaties in minderbedeelde landen.

Particulieren en sportwinkels doneren volop materiaal, waardoor er sinds de start honderden pakketten zijn verstuurd naar zo’n 30 verschillende landen.

Kan jij steunen middels het doneren van materiaal, praktische hulp en/of financiele hulp, neem dan contact met ons op: samen maken we Sportswear for the world

Distributing global sportswear to the less fortunate.

That is the mission of Sportswear for the World. Since 1997, sports clothing and related items have been collected free of charge for sports clubs and organizations in disadvantaged countries.

Individuals and sports shops donate a lot of material, which means that hundreds of packages have been sent to around 30 different countries since the start.

If you can support by donating material, practical help and / or financial help, please contact us: together we make Sportswear for the world!